CAUTA  
   
 
"Acest proiect este finantat, in parte, printr-un Grant al Ambasadei SUA la Bucuresti. Opiniile, concluziile, recomandarile, etc, din cadrul acestui proiect sunt ale autorilor, si nu reflecta in mod necesar pe cele ale Departamentului de Stat SUA."
 
   
   
  Utilizator
  ParolaIlegal - Rasism & discriminare

Chestiuni de reglementare a activităţilor de discriminare şi rasism pe Internet

Legislaţia primară referitoare la discriminare şi rasism:

● Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare cu modificări şi completări
● Hotărîrea Guvernului nr. 1194 din 27 noiembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării cu modificări şi completări
● Ordonanţa de Urgentă nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi
simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor
vinovate de săvîrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

În ceea ce priveşte discriminarea pe Internet, remarcăm faptul că în cele mai multe cazuri
Internetul reprezintă doar un nou mediu de comunicare în care acţiunile de discriminare sunt
posibile. De asemenea, caracterul public al Internetului face ca anumite acţiuni (precum cele
prevăzute de art.19 din OG 137/2000 şi art 4 alin 2 din OUG 31/2002) să devină în momentul
săvîrşirii lor pe Internet în mod automat infracţiuni sau contravenţii, în funcţie de pericolul social.

Activităţile de discriminare pe Internet au, uneori, alte 2 caracteristici ce determină o specificitate
aparte :
● caracterul aparent anonim al comunicării, în condiţiile în care, cel puţin la prima vedere,
este mai greu de identificat autorul unei acţiuni în anumite cazuri
● caracterul trans-national al acţiunilor ( prezentat mai detaliat în cadrul punctului 4)

 
  
                                                                                                  Vizualizezi pagina 1 din 0